< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.093.165 1.107.573

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.249 6.585 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.093.165 1.107.573 31.249 6.585 0
     TOTAAL: 25.113 25.113 61 185 0
     TOTAAL: 123.082 120.940 19.850 6.036 0
     TOTAAL: 386.007 386.240 0 364 0
     TOTAAL: 56.195 56.200 0 0 0
     TOTAAL: 354.014 354.014 11.338 0 0
     TOTAAL: 148.754 165.066 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.018
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.801
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.776
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 542.262
DESINGEL 8.409
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 776
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 10.318
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.335
LITERATUUR VLAANDEREN 11.872
MEDIA INVEST VLAANDEREN 4.320
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.881
OPERA BALLET VLAANDEREN 49.409
SPORT VLAANDEREN 243.982
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 12.913
TOPSTUKKENFONDS 3.403
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 26.952
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.332

Totaal: 958.560


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam