< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 970.206 942.382

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.005 22.849 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 970.206 942.382 2.005 22.849 0
     TOTAAL: 75.834 73.570 350 6.036 0
     TOTAAL: 386.007 386.240 0 364 0
     TOTAAL: 70.495 70.495 137 673 0
     TOTAAL: 10.459 10.459 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 33.410 28.910 590 0 0
     TOTAAL: 198.521 175.636 590 15.527 0
     TOTAAL: 8.329 8.329 338 5 0
     TOTAAL: 22.219 22.536 0 200 0
     TOTAAL: 57.226 58.501 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 98.808 98.808 0 0 0
     TOTAAL: 2.641 2.641 0 0 0
     TOTAAL: 4.708 4.708 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.018
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.412
DAB DOCUMENTBEHEER 41.642
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.431
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.801
DESINGEL 8.409
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 28.904
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 776
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 10.318
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.335
LITERATUUR VLAANDEREN 11.872
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.881
OPERA BALLET VLAANDEREN 49.409
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 25.956
TOPSTUKKENFONDS 3.403
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 68.195
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 26.952
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 21.292
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 14.404

Totaal: 372.211


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam