< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 496.924 497.316

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.011 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 496.924 497.316 34.011 0 0
     TOTAAL: 18.913 19.238 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 19.500 0 0
     TOTAAL: 59.435 59.450 0 0 0
     TOTAAL: 365.416 365.416 11.692 0 0
     TOTAAL: 49.992 50.044 2.819 0 0
     TOTAAL: 3.168 3.168 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.905
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 568.740
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.643
MUNTPUNT 6.717
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 4.455
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.749

Totaal: 594.209


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam