< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.979.515 5.539.055

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 393.762 35.503 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.979.515 5.539.055 393.762 35.503 0
     TOTAAL: 40.627 40.625 1.064 586 0
     TOTAAL: 22.589 21.822 0 198 0
     TOTAAL: 930.346 630.576 136.217 31.579 0
     TOTAAL: 788.644 680.656 0 0 0
     TOTAAL: 324.374 325.340 107 0 0
     TOTAAL: 10.174 10.450 0 0 0
     TOTAAL: 38.456 38.791 2.759 77 0
     TOTAAL: 7.061 5.740 0 0 0
     TOTAAL: 2.856.233 2.846.900 231.036 1.000 0
     TOTAAL: 526.365 527.021 131 0 0
     TOTAAL: 240.441 240.441 0 0 0
     TOTAAL: 63.705 63.705 2.448 198 0
     TOTAAL: 114.908 91.396 20.000 1.865 0
     TOTAAL: 6.001 6.001 0 0 0
     TOTAAL: 4.884 4.884 0 0 0
     TOTAAL: 4.707 4.707 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 37.972
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 58.264
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 4.169
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 102.954
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 12.333
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.284.326
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 472.487
GIGARANT 10.200
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 181.158
PMV GROEP 927.091
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.245
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 215.402
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 15.269
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 59.113
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.017.945
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 185.495
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 220.171

Totaal: 4.811.594


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam