< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUWTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.860.965 5.646.040

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 321.546 30.335 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.860.965 5.646.040 321.546 30.335 0
     TOTAAL: 41.501 41.501 853 2.581 0
     TOTAAL: 11.973 8.591 0 0 0
     TOTAAL: 906.183 760.357 81.990 26.519 0
     TOTAAL: 796.609 726.857 0 0 0
     TOTAAL: 386.673 383.073 107 0 0
     TOTAAL: 10.473 10.899 0 0 0
     TOTAAL: 47.042 43.783 3.130 235 0
     TOTAAL: 10.279 10.525 0 0 0
     TOTAAL: 2.837.165 2.850.959 235.335 1.000 0
     TOTAAL: 538.486 534.914 131 0 0
     TOTAAL: 241.428 241.428 0 0 0
     TOTAAL: 29.860 29.860 0 0 0
     TOTAAL: 3.293 3.293 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 30.322
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY Niet van toepassing
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 37.188
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 13.360
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.273.397
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Niet van toepassing
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 550.567
GIGARANT 45.041
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 165.490
PMV GROEP 633.119
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 6.588
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 241.214
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 18.519
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 57.661
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.086.746
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 210.582
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 227.243

Totaal: 4.597.037


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam