< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 14.171.019 9.652.660

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 42.893.540 7.510 8.468.980

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 14.171.019 9.652.660 42.893.540 7.510 8.468.980
     TOTAAL: 78.205 79.114 3 78 0
     TOTAAL: 7.145.014 4.972.853 1.048.837 0 0
     TOTAAL: 44.786 44.786 26.699.381 100 0
     TOTAAL: 1.893.503 1.906.393 14.847.649 3.336 0
     TOTAAL: 2.095.444 2.095.444 295.675 0 8.468.980
     TOTAAL: 6.191 6.191 0 0 0
     TOTAAL: 41.709 41.721 1.103 169 0
     TOTAAL: 2.748.682 391.621 0 1.071 0
     TOTAAL: 114.224 111.276 892 2.756 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 19.529
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 321
DIESTSEPOORT 8.833
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 262.103
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.212
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.305
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 54.861
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 205.640
VLAAMS WONINGFONDS 1.307.456
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.009.911

Totaal: 4.871.171


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam