< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 57.829.536 53.001.237
Beleidsdomein Financiën en Begroting 11.428.131 10.060.583
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.116.754 1.709.469
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 13.024.795 12.989.571
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.220.704 13.150.255
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.093.165 1.107.573
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.668.556 3.658.893
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 189.498 165.986
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.999.184 3.418.938
Beleidsdomein Omgeving 4.230.977 1.887.758
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 4.720.622 4.715.061
Hogere entiteiten 137.150 137.150

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 43.676.825 609.179 8.468.980
Beleidsdomein Financiën en Begroting 42.891.545 3.514 8.468.980
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 137.388 32.363 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.315 148.807 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 30.814 8.791 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 31.249 6.585 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 233.926 1.077 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 22.448 2.063 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 294.116 43.540 0
Beleidsdomein Omgeving 27.335 344.455 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.689 17.984 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 35.397.943
Beleidsdomein Financiën en Begroting 214.473
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.672.103
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 5.265.196
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.140.139
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 958.560
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.017.945
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 121.546
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.256.435
Beleidsdomein Omgeving 6.246.942
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 504.604