< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.091.198 1.105.606

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.249 6.585 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.091.198 1.105.606 31.249 6.585 0
     TOTAAL: 25.113 25.113 61 185 0
     TOTAAL: 121.115 118.973 19.850 6.036 0
     TOTAAL: 386.007 386.240 0 364 0
     TOTAAL: 56.195 56.200 0 0 0
     TOTAAL: 354.014 354.014 11.338 0 0
     TOTAAL: 148.754 165.066 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.018
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Niet van toepassing
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 801
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.801
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.776
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 542.262
DESINGEL 8.409
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 776
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 10.318
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.335
LITERATUUR VLAANDEREN 11.872
MEDIA INVEST VLAANDEREN 4.320
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.881
OPERA BALLET VLAANDEREN 49.409
SPORT VLAANDEREN 243.982
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 12.913
TOPSTUKKENFONDS 3.403
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 26.952
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.332

Totaal: 958.560


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam