< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.192.704 13.181.922

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 149.563 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.192.704 13.181.922 2.315 149.563 0
     TOTAAL: 86.159 73.344 0 1.650 0
     TOTAAL: 73.277 73.277 0 0 0
     TOTAAL: 9.073.840 9.073.840 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.058.953 2.058.953 0 108 0
     TOTAAL: 715.039 715.039 0 54.798 0
     TOTAAL: 1.017.527 995.118 2.315 7.685 0
     TOTAAL: 148.754 165.066 0 0 0
     TOTAAL: 6.157 10.157 0 756 0
     TOTAAL: 8.286 12.416 0 0 0
     TOTAAL: 4.712 4.712 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 404.936
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 347.583
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 231.845
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.199
MOEV 9.450
SCHOOL INVEST 160.616
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 243.982
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 12.913
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.098.841
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.913
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 5.229
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.584
VZW DE RAND 9.917

Totaal: 5.532.008


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam