< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.358.402 1.381.563

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 25.420 347.144 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.358.402 1.381.563 25.420 347.144 0
     TOTAAL: 9.350 9.350 0 0 0
     TOTAAL: 19.481 19.540 80 6.907 0
     TOTAAL: 67.595 67.535 1.884 376 0
     TOTAAL: 579.171 579.301 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 434.048 435.309 22.388 136.207 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0
     TOTAAL: 8.009 8.009 0 534 0
     TOTAAL: 65.998 76.322 0 0 0
     TOTAAL: 3.315 3.315 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 707.899
DAB GRONDFONDS 40.744
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.835
GRINDFONDS 7.500
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.742
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.965
RUBICONFONDS 38.862
TOERISME VLAANDEREN 153.769
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 287.887
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 177.693
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 192.739
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.378

Totaal: 1.744.013


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam