< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 343.584 1.134.433

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 131 568 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 343.584 1.134.433 131 568 0
     TOTAAL: 3.504 3.493 0 0 0
     TOTAAL: 89.884 89.884 0 0 0
     TOTAAL: 71.600 862.425 0 0 0
     TOTAAL: 25.113 25.113 61 185 0
     TOTAAL: 47.248 47.370 0 0 0
     TOTAAL: 5.307 5.307 0 0 0
     TOTAAL: 67.956 67.956 0 0 0
     TOTAAL: 32.972 32.885 70 383 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Niet van toepassing

Totaal: 0


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam