< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.116.754 1.709.469

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 137.388 32.363 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.116.754 1.709.469 137.388 32.363 0
     TOTAAL: 40.627 40.625 1.064 586 0
     TOTAAL: 22.589 21.822 0 198 0
     TOTAAL: 930.346 630.576 136.217 31.579 0
     TOTAAL: 788.644 680.656 0 0 0
     TOTAAL: 324.374 325.340 107 0 0
     TOTAAL: 10.174 10.450 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 37.972
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 102.954
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 12.333
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.284.326
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 472.487
GIGARANT 10.200
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 181.158
PMV GROEP 927.091
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.245
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 215.402
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 15.269
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 185.495
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 220.171

Totaal: 3.672.103


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam