< Start < Commissie

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID (LAN)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Instelling: FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR


Bedragen (x 1000€):

Download