< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.569.435 15.448.699

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.515 162.907 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.569.435 15.448.699 2.515 162.907 0
     TOTAAL: 79.064 83.249 0 1.650 0
     TOTAAL: 184.825 176.825 0 0 0
     TOTAAL: 10.789.870 10.789.870 0 104.152 0
     TOTAAL: 2.390.472 2.398.722 0 100 0
     TOTAAL: 856.253 856.253 0 50.759 0
     TOTAAL: 1.268.951 1.143.780 2.515 6.246 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 461.065
ASSOCIATIE KU LEUVEN Niet van toepassing
ASSOCIATIE UNIVERSITEIT - HOGESCHOLEN LIMBURG Niet van toepassing
ASSOCIATIE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN ANTWERPEN Niet van toepassing
ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Niet van toepassing
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 328.430
EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT Niet van toepassing
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 335.803
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV Niet van toepassing
SCHOOL INVEST 141.734
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.927.560
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Niet van toepassing
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 4.300
VZW IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING Niet van toepassing

Totaal: 6.198.892


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam