Welkom bij de digitale Vlaamse begroting.


Deze tool biedt de Vlaamse begrotingsdocumenten digitaal aan en maakt ze makkelijker doorzoekbaar.

Waar de papieren documenten een statistisch gegeven zijn, kan de Vlaamse begroting via de navigatiestructuur bovenaan elk scherm vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden.

De tool werd zo intuïtief mogelijk opgezet, maar indien nodig kan u ook de gebruikershandleiding raadplegen.


De volledige documenten per begrotingsronde kunnen geraadpleegd worden op https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/dossiers/dossiers