< Start

COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 203.503 209.889

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 153 205 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 203.503 209.889 153 205 0
     TOTAAL: 17.391 12.926 0 0 0
     TOTAAL: 9.564 9.564 153 5 0
     TOTAAL: 22.370 22.687 0 200 0
     TOTAAL: 83.925 84.770 0 0 0
     TOTAAL: 70.253 79.942 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.686
TOERISME VLAANDEREN 187.170

Totaal: 189.856