< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.564.435 15.443.699

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.515 162.907 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.564.435 15.443.699 2.515 162.907 0
     TOTAAL: 79.064 83.249 0 1.650 0
     TOTAAL: 179.825 171.825 0 0 0
     TOTAAL: 10.789.870 10.789.870 0 104.152 0
     TOTAAL: 2.390.472 2.398.722 0 100 0
     TOTAAL: 856.253 856.253 0 50.759 0
     TOTAAL: 1.268.951 1.143.780 2.515 6.246 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0