< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 58.299.364 58.086.684
Beleidsdomein Financiën en Begroting 5.572.566 5.627.198
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.702.180 2.653.228
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 15.561.113 15.702.647
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 16.075.210 15.726.768
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.306.182 1.322.633
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 4.029.754 4.040.476
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 181.561 195.709
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.317.242 4.313.325
Beleidsdomein Omgeving 2.673.150 2.618.998
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.726.384 5.731.916
Hogere entiteiten 154.022 153.786

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 51.881.666 783.752 4.572.890
Beleidsdomein Financiën en Begroting 50.932.622 4.036 4.572.890
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 105.950 13.495 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 3.803 191.969 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 73.916 1.351 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 17.107 1.050 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 286.427 2.963 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 10.870 2.492 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 336.706 48.186 0
Beleidsdomein Omgeving 89.575 503.785 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 24.690 14.425 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 44.237.369
Beleidsdomein Financiën en Begroting 355.791
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 4.278.395
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 7.213.436
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 15.936.610
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.143.427
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.148.978
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 146.232
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 5.930.740
Beleidsdomein Omgeving 7.298.277
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 785.483