< Start

Opsplitsing per Instelling

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGION)

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

ASSOCIATIE KU LEUVEN

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT - HOGESCHOLEN LIMBURG

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN ANTWERPEN

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

BEHEER KUNSTSITE

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES

CLEAN VISION INVEST

CM - ZORGKAS VLAANDEREN

COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT

COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE

COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

DAB AUDIT VLAANDEREN

DAB BRV-FONDS

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

DAB DOCUMENTBEHEER

DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING

DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN

DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINA-FONDS)

DAB FRANS MASEREEL CENTRUM

DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN

DAB KASTEEL VAN GAASBEEK

DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

DAB LOODSWEZEN

DAB OVERHEIDSPERSONEEL

DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)

DAB VLOOT

DBFM SCHOLEN VAN MORGEN

DE RAND - VZW

DE VLAAMSE WATERWEG NV

DE WERKVENNOOTSCHAP

DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN

DESINGEL - VZW

DIESTSEPOORT NV

DOMUS FLANDRIA

EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN (EV DV)

EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)

EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)

EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN (EV KMSKA)

ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN

EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT

EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

FLANDERS FUTURE TECHFUND (FFTF)

FLANDERS SPECIAL VENUES

FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL

FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN (FWO) - STICHTING OPENBAAR NUT (SON)

GIGARANT

GRINDFONDS

HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (GO!)

HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES

HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI

INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN - VZW

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE

LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET

LITERATUUR VLAANDEREN

LIVAN INFRASTRUCTURE

LRM GROEP

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (LOM VLAANDEREN)

MEDIA INVEST VLAANDEREN

MIJN HUIS

MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD)

MOB ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN

MOEV

MUNTPUNT

MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (M HKA) - VZW

NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN

ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN

ONESTO WOONPUNT

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

OPERA BALLET VLAANDEREN - VZW

OPGROEIEN REGIE

PENDELFONDS

PMV GROEP

PRIVATE UITBETALINGSACTOREN

PROJECT BRABO 1

RUBICONFONDS

SCHOOL INVEST - NV (SI)

SITE KANAAL

SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN - NV (SOV)

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV)

SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL

SPORT VLAANDEREN

SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER

STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED (SARO)

SUSTAINABLE ENERGY VENTURES

TOEGANKELIJK VLAANDEREN

TOERISME VLAANDEREN (TVL)

TOPSPORTHAL GENT

TOPSTUKKENFONDS

TUNNEL LIEFKENSHOEK - NV

UHASSELT PLUS

UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL

UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

VIA NOORD ZUID KEMPEN

VIA R4-GENT

VIA-ZAVENTEM

VITARE

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE - FIT)

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG (VASGAZ)

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) - VZW

VLAAMS BRUSSELFONDS (VBF)

VLAAMS DATANUTSBEDRIJF (DNB) - NV

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB) - NV

VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD)

VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)

VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE (VIB) - VZW

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ) - VZW

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)

VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT (VMRI)

VLAAMS WONINGFONDS (VWF) - CV

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB)

VLAAMSE HAVENS

VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NV (VLM)

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)

VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ (VPM) - NV

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG)

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM)

VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE (VSV)

VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT.)

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN (VVM - DE LIJN)

VLAAMSE ZORGKAS

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

VVOB

VZW IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING

WANDELAAR INVEST NV

Z33

ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB