< Start

COMMISSIE VOOR LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID (LAN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 215.108 199.803

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 24.845 2.180 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 215.108 199.803 24.845 2.180 0
     TOTAAL: 75.936 75.936 4.845 3 0
     TOTAAL: 126.936 111.631 20.000 2.177 0
     TOTAAL: 6.743 6.743 0 0 0
     TOTAAL: 5.493 5.493 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.561
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 63.245
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 5.046
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 63.558

Totaal: 140.410