< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Instelling: FLANDERS FUTURE TECHFUND


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 296_Flanders Future Techfund (FFTF)_BU2023.pdf
16.177 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 42_E_B_296_FFTF_BA2023_ESR.pdf
34.894
2023 1ste aanpassing – ontwerp 42_E_B_296_FFTF_BA2023_ESR.pdf
34.894 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 41_E_B_296_FFTF_BO2023_ESR.pdf
25.938
2023 Opmaak - ontwerp 41_E_B_296_FFTF_BO2023_ESR.pdf
25.938 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 296_Flanders Future Techfund (FFTF)_BU2022.pdf
18.749 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 42_E_B_296_FFTF_BA2022_ESR.pdf
37.188
2022 2de aanpassing – ontwerp 42_E_B_296_FFTF_BA2022_ESR.pdf
37.188 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 42_E_B_296_FFTF_BA2022_ESR.pdf
37.188
2022 1ste aanpassing – ontwerp 42_E_B_296_FFTF_BA2022_ESR.pdf
37.188 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 42_E_B_296_FFTF_BO2022_ESR.pdf
36.167
2022 Opmaak - ontwerp 42_E_B_296_FFTF_BO2022_ESR.pdf
36.167 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf