< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 121_Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) - vzw_BU2023.pdf
33.873 VR 2024 1705 MED.0175-25 BBT Cultuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 55_H_A_121_VAF_BA2023_ESR.pdf
30.948
2023 1ste aanpassing – ontwerp 55_H_A_121_VAF_BA2023_ESR.pdf
30.948 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 54_H_A_121_VAF_BO2023_ESR.pdf
30.817
2023 Opmaak - ontwerp 54_H_A_121_VAF_BO2023_ESR.pdf
30.817 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 121_Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) - vzw_BU2022.pdf
44.012 VR 2023 1205 MED.0167-10 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 57_H_A_121_VAF_BA2022_ESR.pdf
29.367
2022 2de aanpassing – ontwerp 57_H_A_121_VAF_BA2022_ESR.pdf
29.367 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 57_H_A_121_VAF_BA2022_ESR.pdf
29.367
2022 1ste aanpassing – ontwerp 57_H_A_121_VAF_BA2022_ESR.pdf
29.367 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 58_H_A_121_VAF_BO2022_ESR.pdf
28.823
2022 Opmaak - ontwerp 58_H_A_121_VAF_BO2022_ESR.pdf
28.823 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf