< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 566.432 565.863

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 15.387 -1 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 566.432 565.863 15.387 -1 0
     TOTAAL: 25.609 22.506 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 64.892 66.380 0 0 0
     TOTAAL: 413.813 414.885 12.936 -1 0
     TOTAAL: 58.805 58.783 2.451 0 0
     TOTAAL: 3.313 3.309 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.113
MEDIA INVEST VLAANDEREN 703
MUNTPUNT Zie rekening
VLAAMS BRUSSELFONDS (VBF) 8.667
VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT) 625.906
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) 10.267

Totaal: 647.656


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam