< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 550.370 552.122

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.775 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 550.370 552.122 34.775 0 0
     TOTAAL: 25.575 25.900 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 19.500 0 0
     TOTAAL: 64.856 65.232 0 0 0
     TOTAAL: 400.622 400.622 12.647 0 0
     TOTAAL: 55.790 56.841 2.628 0 0
     TOTAAL: 3.527 3.527 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.035
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 618.135
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.515
MUNTPUNT Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 6.354
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 10.131

Totaal: 639.170


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam