< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.524.081 3.721.192

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 414.525 48.984 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.524.081 3.721.192 414.525 48.984 0
     TOTAAL: 159.469 160.459 200 5.601 0
     TOTAAL: 16.634 18.618 14 0 0
     TOTAAL: 1.159.734 1.189.366 0 0 0
     TOTAAL: 873.757 876.764 2.664 0 0
     TOTAAL: 478.279 559.998 247.080 43.383 0
     TOTAAL: 832.843 912.622 164.567 0 0
     TOTAAL: 3.365 3.365 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL 547.296
DAB LOODSWEZEN 130.942
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.079.986
DAB VLOOT 124.840
DE VLAAMSE WATERWEG 538.349
DE WERKVENNOOTSCHAP 384.207
LIVAN INFRASTRUCTURE 15.102
LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN 23.066
PENDELFONDS 7.177
PROJECT BRABO 1 25.059
SITE KANAAL Niet van toepassing
TUNNEL LIEFKENSHOEK 77.383
VIA NOORD ZUID KEMPEN 36.145
VIA R4-GENT 8.749
VIA-ZAVENTEM 7.456
VLAAMSE HAVENS Niet van toepassing
VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE 9.206
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN 1.361.883
WANDELAAR INVEST 13.292

Totaal: 4.390.138


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam