< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED



Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.373.941 7.766.093

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 51.367.402 5.392 5.868.173

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 9.373.941 7.766.093 51.367.402 5.392 5.868.173
     TOTAAL: 92.126 93.035 3 144 0
     TOTAAL: 673.289 1.786.319 875.208 0 0
     TOTAAL: 398.249 398.249 33.077.540 150 0
     TOTAAL: 1.643.122 1.643.622 16.854.327 3.503 0
     TOTAAL: 3.271.987 3.271.987 449.357 0 5.868.173
     TOTAAL: 6.760 6.760 108.778 0 0
     TOTAAL: 70.320 70.298 1.103 540 0
     TOTAAL: 3.075.976 366.441 0 800 0
     TOTAAL: 138.366 125.636 1.086 255 0
     TOTAAL: 3.746 3.746 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 31.344
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 75
DIESTSEPOORT 9.112
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 218.989
INDOMI Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.357
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 337.472
VLAAMS WONINGFONDS 2.069.007
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.722.529

Totaal: 5.389.885


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam