< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.340.264 2.313.454

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 77.769 442.658 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.340.264 2.313.454 77.769 442.658 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 79.237 79.878 2.614 376 0
     TOTAAL: 722.157 752.138 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 1.058.038 1.057.411 13.619 140.446 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 285.976 0
     TOTAAL: 97.160 98.313 0 604 0
     TOTAAL: 19.459 20.029 219 0 0
     TOTAAL: 70.253 79.942 0 0 0
     TOTAAL: 3.809 3.809 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB BRV-FONDS 136.386
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 885.155
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.561
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
GRINDFONDS 2.356
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 4.137
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 121.897
RUBICONFONDS 59.191
TOERISME VLAANDEREN 187.170
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 629.190
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 211.492
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 210.281
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 10.642

Totaal: 2.466.458


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam