< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.972.158 1.923.225

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 77.400 455.866 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.972.158 1.923.225 77.400 455.866 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 76.946 77.587 2.614 376 0
     TOTAAL: 731.041 740.238 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 687.931 687.304 13.469 140.446 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 299.184 0
     TOTAAL: 96.743 97.452 0 604 0
     TOTAAL: 16.413 17.427 0 0 0
     TOTAAL: 69.186 77.536 0 0 0
     TOTAAL: 3.747 3.747 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB BRV-FONDS 59.804
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 821.691
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.797
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
GRINDFONDS 2.038
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.997
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 125.647
RUBICONFONDS 42.884
TOERISME VLAANDEREN 148.841
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 856.468
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 204.188
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 205.613
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 8.692

Totaal: 2.488.660


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam