< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.080.128 2.069.019

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 87.960 499.303 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.080.128 2.069.019 87.960 499.303 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 81.441 82.357 2.781 365 0
     TOTAAL: 811.733 870.525 2.779 14.352 0
     TOTAAL: 750.783 795.391 21.042 177.767 0
     TOTAAL: 207.763 98.740 60.000 306.247 0
     TOTAAL: 95.568 89.933 19 572 0
     TOTAAL: 18.130 17.436 1.273 0 0
     TOTAAL: 110.732 110.732 66 0 0
     TOTAAL: 3.978 3.905 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 0
DAB BRV-FONDS 138.543
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINA-FONDS) 1.032.861
EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO) 12.857
FLANDERS SPECIAL VENUES Zie rekening
GRINDFONDS 2.356
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN (MINARAAD) 4.146
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM) 131.613
RUBICONFONDS 59.191
TOERISME VLAANDEREN (TVL) 221.115
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB) - NV 782.940
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ NV (VLM) 232.819
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) 210.621
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) 10.795

Totaal: 2.839.857


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam