< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.637.653 13.651.145

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.951 139.311 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.637.653 13.651.145 4.951 139.311 0
     TOTAAL: 73.176 78.361 0 1.650 0
     TOTAAL: 62.000 60.000 0 0 0
     TOTAAL: 9.397.703 9.397.703 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.154.915 2.154.915 0 100 0
     TOTAAL: 733.065 733.065 0 46.812 0
     TOTAAL: 1.052.862 1.034.856 2.370 5.427 0
     TOTAAL: 144.924 161.669 2.581 0 0
     TOTAAL: 5.788 13.226 0 756 0
     TOTAAL: 8.364 12.494 0 0 0
     TOTAAL: 4.856 4.856 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 415.010
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 303.147
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 234.723
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.247
MOEV 9.105
SCHOOL INVEST 119.511
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 243.144
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 25.905
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.254.636
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.876
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 5.200
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.611
VZW DE RAND 11.432

Totaal: 5.628.547


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam