< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.043.089 5.876.557

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 320.589 20.485 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.043.089 5.876.557 320.589 20.485 0
     TOTAAL: 41.760 41.760 853 2.581 0
     TOTAAL: 16.888 11.436 0 0 0
     TOTAAL: 900.314 800.833 58.585 14.479 0
     TOTAAL: 756.921 717.809 0 0 0
     TOTAAL: 369.202 362.002 107 0 0
     TOTAAL: 10.263 10.389 0 0 0
     TOTAAL: 42.835 43.126 3.130 235 0
     TOTAAL: 16.124 11.248 0 0 0
     TOTAAL: 2.913.307 2.928.218 235.335 1.000 0
     TOTAAL: 531.900 532.028 131 0 0
     TOTAAL: 243.185 243.185 0 0 0
     TOTAAL: 64.186 64.186 2.448 196 0
     TOTAAL: 120.383 94.516 20.000 1.994 0
     TOTAAL: 6.014 6.014 0 0 0
     TOTAAL: 4.956 4.956 0 0 0
     TOTAAL: 4.851 4.851 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 33.786
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 55.472
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 3.619
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 36.167
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 14.596
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.118.177
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 504.148
GIGARANT 10.350
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 191.463
PMV GROEP 833.127
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 6.640
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 224.861
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 18.082
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 45.659
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 1.035.799
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 190.844
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 225.254

Totaal: 4.548.044


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam