< Start

DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 931.283 999.041

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.250 1.524 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 931.283 999.041 5.250 1.524 0
     TOTAAL: 491.236 491.236 0 0 0
     TOTAAL: 106.256 106.256 0 0 0
     TOTAAL: 473 57.854 0 0 0
     TOTAAL: 30.204 30.279 87 222 0
     TOTAAL: 74.934 72.845 0 0 0
     TOTAAL: 78.743 79.506 4.781 719 0
     TOTAAL: 22.502 31.952 0 152 0
     TOTAAL: 7.234 7.234 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 82.754 84.385 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 36.947 37.494 382 431 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO) 83.932

Totaal: 83.932


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam