< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Instelling: ASSOCIATIE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN ANTWERPEN

Achtergrondinformatie: Vanaf Begrotingsaanpassing 2023 is deze instelling geen onderdeel meer van het groepssjabloon van de Universiteiten en Hogescholen, omdat ze onder de materialiteitsdrempel valt

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 2023_AUHA_JR.pdf
Zie rekening VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 uitvoering UHS_groepssjabloon.pdf
5.921.517 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 89tem111_F_D_190_UHS_BA2023_ESR.pdf
4.927.560
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 86tem108_F_D_190_UHS_BO2023_ESR.pdf
4.723.421
2023 Opmaak - ontwerp 86tem108_F_D_190_UHS_BO2023_ESR.pdf
4.723.421 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 95tem123_UHS_Groep_BU2022.pdf
5.468.872 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457
2022 2de aanpassing – ontwerp 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457
2022 1ste aanpassing – ontwerp 95tem123_F_D_190_UHS_BA2022_ESR.pdf
4.445.457 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 97tem125_F_D_190_UHS_BO2022_ESR_amendement.pdf
4.254.636
2022 Opmaak - ontwerp 97tem125_F_D_190_UHS_BO2022_ESR.pdf
4.254.636 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf