< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 137_Agentschap Integratie en Inburgering_BU2023.pdf
83.163 VR 2024 1705 MED.0175-4 BBT Samenleven.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 72_S_C_137_AIenI_BA2023_ART_ESR.pdf
103.454
2023 1ste aanpassing – ontwerp 72_S_C_137_AIenI_BA2023_ART_ESR.pdf
103.454 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 69_S_C_137_AIenI_BO2023_ART_ESR.pdf
96.680
2023 Opmaak - ontwerp 69_S_C_137_AIenI_BO2023_ART_ESR.pdf
96.680 VR 2022 2810 MED.0398-5 BBT Gelijke kansen, Integratie en Inburgering.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 137_Agentschap Integratie en Inburgering_BU2022.pdf
75.469 VR 2023 1205 MED.0167-20 BBT Samenleven.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528
2022 2de aanpassing – ontwerp 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528
2022 1ste aanpassing – ontwerp 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2022_ESR_ART_amendement.pdf
89.089
2022 Opmaak - ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2022_ESR_ART.pdf
90.024 VR 2021 2810 MED.0372-9 BBT Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf