< Start < Minister < SJ0-1SGI2EW-IS

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: MUNTPUNT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 1ste aanpassing – ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd Niet van toepassing Niet van toepassing
2023 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing Niet van toepassing N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 136_Muntpunt_BU2022.pdf
6.730 VR 2023 1205 MED.0167-15 BBT Brussel.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 75_S_I_136_Muntpunt_BA2022_ESR.pdf
6.717
2022 2de aanpassing – ontwerp 75_S_I_136_Muntpunt_BA2022_ESR.pdf
6.717 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 75_S_I_136_Muntpunt_BA2022_ESR.pdf
6.717
2022 1ste aanpassing – ontwerp 75_S_I_136_Muntpunt_BA2022_ESR.pdf
6.717 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 74_S_I_136_Muntpunt_BO2022_ESR.pdf
6.643
2022 Opmaak - ontwerp 74_S_I_136_Muntpunt_BO2022_ESR.pdf
6.643 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf