< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 105_DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd_BU2023.pdf
2.113 VR 2024 1705 MED.0175-6 BBT Jeugd.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 4_H_I_105_ULDK_BA2023_ART.pdf
2.035
2023 1ste aanpassing – ontwerp 4_H_I_105_ULDK_BA2023_ART.pdf
2.035 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4_H_I_105_ULDK_BO2023_ART.pdf
2.068
2023 Opmaak - ontwerp 4_H_I_105_ULDK_BO2023_ART.pdf
2.068 VR 2022 2810 MED.0398-8 BBT Jeugd.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 105_DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd_BU2022.pdf
1.904 VR 2023 1205 MED.0167-16 BBT Jeugd.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4_H_I_105_ULDK_BA2022_ART.pdf
1.905
2022 2de aanpassing – ontwerp 4_H_I_105_ULDK_BA2022_ART.pdf
1.905 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4_H_I_105_ULDK_BA2022_ART.pdf
1.905
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4_H_I_105_ULDK_BA2022_ART.pdf
1.905 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4_H_I_105_ULDK_BO2022_ART.pdf
1.847
2022 Opmaak - ontwerp 4_H_I_105_ULDK_BO2022_ART.pdf
1.847 VR 2021 2810 MED.0372-25 BBT Jeugd.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf