< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: DAB LOODSWEZEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 69_DAB Loodswezen_BU2023.pdf
144.541 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 5_M_H_69_Loodswezen_BA2023_ART.pdf
139.943
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5_M_H_69_Loodswezen_BA2023_ART.pdf
139.943 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 5_M_H_69_Loodswezen_BO2023_ART.pdf
140.584
2023 Opmaak - ontwerp 5_M_H_69_Loodswezen_BO2023_ART.pdf
140.584 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 69_DAB Loodswezen_BU2022.pdf
141.490 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 5_M_H_69_Loodswezen_BA2022_ART.pdf
132.373
2022 2de aanpassing – ontwerp 5_M_H_69_Loodswezen_BA2022_ART.pdf
132.373 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5_M_H_69_Loodswezen_BA2022_ART.pdf
132.373
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5_M_H_69_Loodswezen_BA2022_ART.pdf
132.373 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 5_M_H_69_Loodswezen_BO2022_ART.pdf
130.942
2022 Opmaak - ontwerp 5_M_H_69_Loodswezen_BO2022_ART.pdf
130.942 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf