< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: DAB BRV-FONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 67_DAB BRV-fonds_BU2023.pdf
138.543 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 8_Q_E_67_BRVFonds_BA2023_ART.pdf
136.386
2023 1ste aanpassing – ontwerp 8_Q_E_67_BRVFonds_BA2023_ART.pdf
136.386 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 8_Q_E_67_BRVFonds_BO2023_ART.pdf
59.804
2023 Opmaak - ontwerp 8_Q_E_67_BRVFonds_BO2023_ART.pdf
59.804 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 67_DAB Grondfonds_BU2022.pdf
40.140 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 9_Q_E_67_Grondfonds_BA2022_ART.pdf
40.904
2022 2de aanpassing – ontwerp 9_Q_E_67_Grondfonds_BA2022_ART.pdf
40.904 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 9_Q_E_67_Grondfonds_BA2022_ART.pdf
40.904
2022 1ste aanpassing – ontwerp 9_Q_E_67_Grondfonds_BA2022_ART.pdf
40.904 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 9_Q_E_67_Grondfonds_BO2022_ART.pdf
38.953
2022 Opmaak - ontwerp 9_Q_E_67_Grondfonds_BO2022_ART.pdf
38.953 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf