< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 31_Vlaamse Landmaatschappij nv (VLM)_BU2023.pdf
232.819 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 10_Q_E_31_VLM_BA2023_ART.pdf
211.492
2023 1ste aanpassing – ontwerp 10_Q_E_31_VLM_BA2023_ART.pdf
211.492 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 10_Q_E_31_VLM_BO2023_ART.pdf
204.188
2023 Opmaak - ontwerp 10_Q_E_31_VLM_BO2023_ART.pdf
204.188 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 31_Vlaamse Landmaatschappij nv (VLM)_BU2022.pdf
223.444 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 10_Q_E_31_VLM_BA2022_ESR.pdf
194.800
2022 2de aanpassing – ontwerp 10_Q_E_31_VLM_BA2022_ESR.pdf
194.800 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 10_Q_E_31_VLM_BA2022_ESR.pdf
194.800
2022 1ste aanpassing – ontwerp 10_Q_E_31_VLM_BA2022_ESR.pdf
194.800 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 10_Q_E_31_VLM_BO2022_ESR.pdf
184.484
2022 Opmaak - ontwerp 10_Q_E_31_VLM_BO2022_ESR.pdf
184.484 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf