< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: PENDELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 8_Pendelfonds_BU2023.pdf
11.681 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2023_ART.pdf
11.573
2023 1ste aanpassing – ontwerp 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2023_ART.pdf
11.573 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 14_M_H_8_Pendelfonds_BO2023_ART.pdf
10.573
2023 Opmaak - ontwerp 14_M_H_8_Pendelfonds_BO2023_ART.pdf
10.573 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 8_Pendelfonds_BU2022.pdf
10.621 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2022_ART.pdf
10.550
2022 2de aanpassing – ontwerp 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2022_ART.pdf
10.550 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2022_ART.pdf
10.550
2022 1ste aanpassing – ontwerp 14_M_H_8_Pendelfonds_BA2022_ART.pdf
10.550 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 14_M_H_8_Pendelfonds_BO2022_ART.pdf
7.177
2022 Opmaak - ontwerp 14_M_H_8_Pendelfonds_BO2022_ART.pdf
7.177 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf