< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 71_S_C_324_VRMI_BA2023_ESR.pdf
0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 71_S_C_324_VRMI_BA2023_ESR.pdf
0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf