< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: KLIMAAT

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QE0-9QHEAIZ-OW

Omschrijving: EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR DE PERIODE 2021-2030


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 60.000 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-14 BBT Energie en Klimaat.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 60.000 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 60.000 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 60.000 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 60.000 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf