< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Departement/Agentschap: VLAAMSE BELASTINGDIENST

Programma: BUDGETTAIR BELEID

Code ISE: CC

Omschrijving ISE: BUDGETTAIR BELEID


Begrotingsartikel: CE0-9CCGACA-OW

Omschrijving: DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID


Bedragen (x 1000€):

Download