< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: BOEKHOUDING

Code ISE: CZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: CB0-9CFGAZZ-OI

Omschrijving: ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 108.778 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 108.778 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf