< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP JUSTITIE EN HANDHAVING

Programma: JUSTITIE EN HANDHAVING

Code ISE: SJ

Omschrijving ISE: JUSTITIE EN HANDHAVING


Begrotingsartikel: SL0-1SDE2JG-WT

Omschrijving: GENDERGERELATEERD GEWELD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.607 1.163 0
2023 Opmaak – goedgekeurd 107 107 0
2023 Opmaak - ontwerp 107 107 0 VR 2022 2810 MED.0398-23 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.392 202 0 VR 2023 1205 MED.0167-25 BBT Justitie en Handhaving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 107 107 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 107 107 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 107 107 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 107 107 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf