< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP JUSTITIE EN HANDHAVING

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SL0-1SAE4ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download