< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: SG

Omschrijving ISE: BINNENLANDS BESTUUR


Begrotingsartikel: SJ0-1SMC2GC-WT

Omschrijving: FONDSEN LOKALE FINANCIERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.328.985 4.328.985 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.328.985 4.328.985 0 VR 2022 2810 MED.0398-4 BBT Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Audit Lokale Besturen.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4.059.548 4.059.548 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 4.059.548 4.059.548 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.059.548 4.059.548 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4.059.548 4.059.548 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.058.048 4.058.048 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.058.048 4.058.048 0 VR 2021 2810 MED.0372-1 BBT Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Audit Lokale Besturen.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 3.837.056 3.837.056 0 VR 2022 2005 MED.0181-26 BBT BB, Stedenbeleid en Audit lokale besturen.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf