< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: SE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: SJ0-1SGI5EX-IS

Omschrijving: VLAAMS BRUSSELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 7.627 7.627 0 VR 2024 1705 MED.0175-5 BBT Brussel.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.489 5.321 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 4.489 5.321 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.489 5.391 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.489 5.391 0 VR 2022 2810 MED.0398-9 BBT Brussel.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 5.852 5.852 0 VR 2023 1205 MED.0167-15 BBT Brussel.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 2.844 2.465 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 2.844 2.465 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 2.844 2.465 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 2.844 2.465 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 2.844 3.534 0
2022 Opmaak - ontwerp 2.844 3.534 0 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf