< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SG0-1SAC4ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 339 340 0 VR 2024 1705 MED.0175-3 BBT HR en Audit.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 416 416 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 416 416 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 416 416 0
2023 Opmaak - ontwerp 416 416 0 VR 2022 2810 MED.0398-6 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 636 636 0 VR 2023 1205 MED.0167-19 BBT HR en Audit.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 286 286 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 286 286 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 286 286 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 286 286 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 286 286 0
2022 Opmaak - ontwerp 286 286 0 VR 2021 2810 MED.0372-11 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf