< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QQ

Omschrijving ISE: AANBODZIJDE WONINGMARKT


Begrotingsartikel: QF0-1QDG2QA-WT

Omschrijving: EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 35.526 35.587 0 VR 2024 1705 MED.0175-16 BBT Wonen.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 38.243 38.346 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 38.243 38.346 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 38.622 38.725 0
2023 Opmaak - ontwerp 38.622 38.725 0 VR 2022 2810 MED.0398-3BIS BBT Wonen.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 32.221 33.722 0 VR 2023 1205 MED.0167-13 BBT Wonen.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 34.473 34.864 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 34.473 34.864 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 34.473 34.864 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 34.473 34.864 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 34.952 35.343 0
2022 Opmaak - ontwerp 34.952 35.343 0 VR 2021 2810 MED.0372-23 BBT Wonen.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf