< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: KLIMAAT

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QE0-1QHE4IB-WT

Omschrijving: EEN AMBITIEUS EN REALISTISCH KLIMAATBELEID VOOR DE PERIODE 2021-2030 (KLIMAATFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 16.053 7.788 0 VR 2024 1705 MED.0175-14 BBT Energie en Klimaat.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 7.481 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 7.481 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 7.481 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 7.481 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 14.960 3.528 0 VR 2023 1205 MED.0167-27BIS BBT Energie en Klimaat.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 8.783 25.307 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 8.783 25.307 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 8.783 25.307 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 8.783 25.307 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 16.524 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 16.524 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf